Πληροφορίες για το έργο

Η Βιβλιοθήκη  ακολουθώντας τις οδηγίες του EUA (European University Association) από το EUA Working Group on Open Access (Μαδρίτη, Μάρτιος 2008) προχώρησε στη δημιουργία ιδρυματικού καταθετηρίου.  Για την επιλογή του λογισμικού συμβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research), οι οποίες αναφέρονται σε δυο λογισμικά ανοιχτού κώδικα συμβατά με το πρωτόκολλο συγκομιδής δεδομένων OAI-PMH, το E-prints και το DSpace. Κατόπιν έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του λογισμικού DSpace.

 

Τεχνική Αρχιτεκτονική 

Για τη δημιουργία του ιδρυματικού καταθετήριου  επιλέχθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα Dspace. To Dspace έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Hewlett Packard ως μη εμπορικό προϊόν με τη συμβολή της Βιβλιοθήκης του MIT. Ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα όπως είναι το Dublin Core και είναι συμβατό με το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PMH. Το DSpace παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της ψηφιακής συλλογής από το χρήστη (self- deposit) και διατηρεί το υλικό που έχει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (long-term reservation).