Αίτηση για διαδανεισμό Άρθρο Περιοδικού

Βεβαιωθείτε ότι το άρθρο που ζητάτε δεν υπάρχει στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης, πριν στείλετε την αίτηση σας. Το (*) υποδηλώνει ότι η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Άρθρου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αριθμός Κάρτας Βιβλιοθήκης
1 + 12 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για το 1 +3, εισάγετε 4.