Εκπαίδευση χρηστών - Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

9 + 7 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για το 1 +3, εισάγετε 4.