Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρική Βιβλιοθήκη Κτήριο Βασίλης Μιχαηλίδης

Νικολάου Ξιούτα 1, 3036 Λεμεσός

Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός

Τηλ: +357 25002518

Φαξ: +357 25002761

Email: library@cut.ac.cy

Βιβλιοθήκη-Γραφεία Διοικητικού Προσωπικού

Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός

Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός

Τηλ: +357 25002224

Φαξ: +357 25002761