Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ

Το ΚΤΙΣΙΣ είναι ένα ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) . Στο ΚΤΙΣΙΣ συγκεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, διαφυλάσσοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μέσω ενός κεντρικού σημείου αναζήτησης, το ΚΤΙΣΙΣ καθιστά δυνατή την αναζήτηση και τον εντοπισμό όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί με φορέα το ΤΕΠΑΚ παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της δημοσίευσης.

 

Στόχοι και επιδιώξεις  ΚΤΙΣΙΣ

  • Συγκέντρωση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής του ΤΕΠΑΚ σε διάφορες μορφές (κείμενα, ήχος, φωτογραφία, φιλμ).
  • Διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου.
  • Συμμετοχή και ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή καταθετήρια