ΕΘΙΑΓΕ: Ελληνική Δασοπονία & Φυσικό Περιβάλλον

Οι εγγραφές αφορούν δημοσιεύσεις για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον, καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1925-1995 και συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.0 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι θεματικές κατηγορίες του έργου αφορούν τη Δασολογία, τις Βιοεπιστήμες, το Περιβάλλον.
Τύπος πηγής: 
Πρόσβαση: 
Bibliographic