Εκπαίδευση χρηστών - Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο

6 + 5 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για το 1 +3, εισάγετε 4.