ΙΑΤΡΟΤΕΚ on-line

Στον κατάλογο των Ελληνικών βιοϊατρικών περιοδικών, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και έχουν εγκριθεί για άμεση αποδελτίωση και διάθεση από τη βάση του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, περιλαμβάνονται τα εξής: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών) Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία) Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση (Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος) Ελληνική Ουρολογία (Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία) Ιατρική (Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών) Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων (Υγειονομικά Σώματα του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας) Νοσηλευτική (Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Ελλάδος) Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος (Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος) Πνεύμων (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία) Στοματολογία (Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος) Ψυχιατρική (Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία)
Τύπος πηγής: 
Πρόσβαση: 
Bibliographic