Φιλότης: Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση

Στην βάση είναι καταχωρημένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), βιότοποι Corine, βιότοποι NATURA, άλλα τοπία και άλλοι βιότοποι. Είναι επίσης καταχωρημένα τα περισσότερα είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας.
Τύπος πηγής: 
Πρόσβαση: 
Bibliographic