Βάσεις Δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση σε 65 περίπου βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου βάσεις δεδομένων αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό. Οι βάσεις δεδομένων προέρχονται από ανεξάρτητες συνδρομές που έχει η βιβλιοθήκη με διάφορους εκδότες και κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ).

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Μαρία Χαράκη τηλ: +357 25002574

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Α | Γ | Δ | Ε | Ι | Κ