Βάσεις Δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση σε 182 περίπου βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου βάσεις δεδομένων αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό. Οι βάσεις δεδομένων προέρχονται από ανεξάρτητες συνδρομές που έχει η βιβλιοθήκη με διάφορους εκδότες και κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), καθώς και στο Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ).

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: Μαρία Χαράκη τηλ: +357 25002574

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Γ | Δ | Ε | Ι | Κ