Τρόφιμα και Ποτά

Το Τ&Π εκδίδεται εδώ και 38 χρόνια καλύπτοντας τις ανάγκες οικονομικής, τεχνολογικής και εμπορικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών της βιομηχανίας. Στόχος του Τ&Π είναι να αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση ολόκληρης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Τύπος πηγής: