Ιστορία της Τέχνης

Το περιοδικό Ιστορία της Τέχνης είναι μια έντυπη έκδοση ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσανατολισμού που κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο, Χειμώνα και Καλοκαίρι. Στο περιοδικό δημοσιεύονται κείμενα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας, με βάση τη διαδικασία κρίσης μέσω ανώνυμων κριτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της νεοελληνικής τέχνης. Το περιοδικό δημοσιεύει επίσης πηγές και τεκμήρια, αρχειακές και βιβλιογραφικές πληροφορίες, βιβλιοκρισίες και τεχνοκριτικά κείμενα. Στόχος του περιοδικού είναι να προωθήσει την έρευνα και να συγκροτήσει έναν χώρο ανεξάρτητου και έγκυρου επιστημονικού διαλόγου.

Θέματα: 
Τύπος πηγής: