FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot

Η πιλοτική δράση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση μετά τη λήξη έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 Post-Grant Open Access Pilot) παρατείνεται για 10 ακόμα μήνες, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) και τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Η πιλοτική δράση ενισχύει τη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου με ανοικτή πρόσβαση χωρίς να επηρεάζει την ελευθερία των συγγραφέων να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιεύσεις τους θα διατεθούν σε ανοικτή πρόσβαση.

Η πιλοτική δράση αφορά δημοσιεύσεις έργων των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές δημοσιεύσεις.

Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την επιλογή του περιοδικού, ωστόσο η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και όχι για υβριδικά περιοδικά. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες δημοσιεύσεις (peer-reviewed), ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Βασικά χαρακτηριστηκά του προγράμματος

1.      Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τέσσερα (4) εκατομμύρια ευρώ  για να υποστηρίξει τις δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιου (7ο ΠΠ) που έχουν ολοκληρωθεί και τα οποία η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης.

2.     Είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο οι δημοσιεύσεις  που προέκυψαν μετά το τέλος του προγράμματος και δεν είχαν την δυνατότητα αποζημίωσης από τον αρχικό προυπολογισμό.

3.      Μόνο τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος FP7 CORDA θα χρηματοδοτούνται. Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήσεις από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ που δεν είναι στη βάση δεδομένων,  το δικαίωμα χρηματοδότησης  θα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CONNECT).

4.      Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων ανά έργο είναι τρεις (3)  και θα χρηματοδοτούνται δεδομένου ότι πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. Οι τύποι δημοσιεύσεων που χρηματοδοτούνται είναι ερευνητικά άρθρα, μονογραφίες, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Έγγραφα δεδομένων και λογισμικού θεωρούνται ερευνητικά άρθρα για το σκοπό αυτής της Πιλοτικής δράσης.

5.      Η διαχείριση των αιτημάτων και η παρακολούθηση της διαδικασίας γίνεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://postgrantoapilot.openaire.eu  όπου οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις δημοσιεύσεις τους για χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση την ημερομηνία υποβολής. Η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει είτε  από τον ίδιο τον ερευνητή είτε από τις υπηρεσίες των ιδρυμάτων (Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία Έρευνας). Σε περίπτωση που η αίτηση για χρηματοδότηση έχει γίνει κατευθείαν από τον ερευνητή, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η τιμολόγηση θα διαχειρίζονται κεντρικά από το OpenAIRE.

6.      Η πιλοτική δράση θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθεί η χρηματοδότηση, αλλά όχι για περισσότερο από δύο χρόνια (μέχρι το τέλος του Απριλίου 2017). Οι αναφορές σχετικά με τη χρήση της χρηματοδότησης θα είναι κατά διαστήματα διαθέσιμες.

 

Τεχνικές Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Για να χρηματοδοτηθεί η δημοσίευση κάποιου άρθρου θα πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να έχουν περάσει από αξιολόγηση  (peer-reviewed) και να μπορούν να προσκομίσουν  τεκμήρια σε περίπτωση που ζητηθεί.
  • Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με  Άδειες Ανοικτού Περιεχομένου, κατά προτίμηση   Creative Commons,  CC-BY ή CC-BY-SA. Κατ’ εξαίρεση, θα γίνεται αποδεκτεί  η CC-BY-NC για περιπτώσεις όμως μονογραφές για τον πρώτο χρόνο.
  • Θα πρέπει να δίνεται ένα μοναδικό ψηφιακό αναγνωριστικό (DOI) σε κάθε δημοσίευση όσο το δυνατόν νωρίτερα και σίγουρα πριν την καταβολή της αποζημίωσης στον συγγραφέα.
  • Η δημοσιευμένη εκδοχή του άρθρου θα πρέπει να παρέχεται από τον εκδότη σε μορφότυπο PDF/A. Είναι επιθυμητή και η ύπαρξη επιπρόσθετων μορφότυπων που θα βοηθήσουν την εξόρυξη δεδομένων, όπως XML.
  • Αυτά τα αρχεία (PDF/Α, XML) πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο συμβατό με το OpenAIRE αποθετήριο μετά τη δημοσίευσή τους. 
  • Οι πληροφορίες για την άδεια χρήσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μεταδεδομένα του κατατιθέμενου τεκμηρίου.
  • Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, όταν χρειάζεται, μία δήλωση για τον τρόπο πρόσβασης στο επιπρόσθετο υλικό.
  • Οι δημοσιεύσεις που θα υποστηριχθούν οικονομικά θα πρέπει να αναφέρονται στο αρχικό FP7 project με βάση το σχετικό μοντέλο που είχε υπογραφεί με τη συμφωνία συμμετοχής στο FP7. Μπορούν επίσης να προστεθούν πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης Ανοικτής Πρόσβασης, δηλαδή το “OpenAIRE FP7 post-grant Gold Open Access Pilot”.