Δημιουργία βιβλιογραφίας

Για τη συγγραφή μιας εργασίας είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται πληροφορίες και να παρατίθενται αποσπάσματα έργων άλλων δημιουργών, προκειμένου το πρόσωπο που γράφει την εργασία να υποστηρίξει τις ιδέες του αλλά και να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του. Επίσης, είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι πηγές που ο συγγραφέας έχει μελετήσει προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η λογοκλοπή και επιπλέον επιτρέπεται στον αναγνώστη να ανατρέξει στην αρχική πηγή προκειμένου να επαληθεύσει ή και να αντιπαραβάλει τα όσα γράφτηκαν.

Η χρήση παραπομπών/ βιβλιογραφίας βοηθά τον αναγνώστη να καταλάβει το ευρύτερο θεματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο συγγραφέας προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα του. Έτσι, με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβουλευτεί άλλες πηγές σχετικές με το θέμα ώστε να προχωρήσει εάν επιθυμεί στην περαιτέρω διερεύνηση του.

Επιπλέον, η βιβλιογραφία δηλώνει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου ο συγγραφέας να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις πηγές του, ενώ παράλληλα εγγυάται τη διασφάλιση του επιστημονικού κύρους. Χρησιμοποιώντας παραπομπές και βιβλιογραφία, ο συγγραφέας ενισχύει και αποδεικνύει την ποιότητα των εργασιών του αλλά και την ακεραιότητα και ικανότητά του ως υπεύθυνο και ενεργό μέλος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Μεταξύ άλλων, η χρήση βιβλιογραφίας προσδίδει αναγνώριση στο δημιουργό, καθώς βεβαιώνει την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα των ιδεών και αντιλήψεών του. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα του αρχικού δημιουργού, κρίνεται δια νόμου απαραίτητο ότι η χρήση ή παράθεση ιδεών ή αποσπάσματος του έργου του, πρέπει να συνοδεύεται από την αναφορά της πηγής με τις απαραίτητες βιβλιογραφικές πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα στον Οδηγό συγγραφής πτυχιακής εργασίας και διατριβών .

Πρότυπα βιβλιογραφίας

Έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί διάφορα διεθνή πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο που δομείται και εμφανίζεται η βιβλιογραφική πληροφορία π.χ. Harvard, APA, Chicago, κλπ.

Πρότυπα βιβλιογραφίας (οδηγοί)

APA

Harvard

Chicago

ASCE

Εργαλεία οργάνωσης βιβλιογραφίας

Yπάρχουν διαθέσιμα διάφορα εργαλεία συγκέντρωσης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων μέσα από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα μορφοποίησης των βιβλιογραφικών δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιβλιογραφίας.

Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το εργαλείο στο Mendeley το οποίο είναι ελεύθερο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και κοινωνικό ερευνητικό δίκτυο. Επίσης έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στο Μendeley Institutional το οποίο προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όπως περισσότερο χώρο, δημιουργία ομάδων για αναφορές που είναι χρήσιμες σε ερευνητική μονάδα, τους ερευνητικούς σας συνεργάτες κ.λ.π .