Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1992 και η επίσημη εγγραφή ως Σωματείο καταχωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1993 με 48 ιδρυτικά μέλη. Η ίδρυση του κατέστη αναγκαία ένεκα της συνεχούς υποβάθμισης και περιθωριοποίησης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Θέματα: 
Τύπος πηγής: