Ιατρική Βιβλιογραφία Ιπποκράτης

Ο 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ' είναι μια βάση δεδομένων για τον ελληνικό βιοϊατρικό τύπο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται σε ελληνικά βιοϊατρικά περιοδικά. Τα στοιχεία που παρέχονται από τη βάση είναι τα τυπικά μιας βιβλιογραφικής εγγραφής : τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης του άρθρου, η περίληψη κλπ. Διατίθεται ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό λεξιλόγιο βιοϊατρικών όρων MeSH-HELLAS, που αποτελεί μετάφραση των όρων του Θεματικού Ιατρικού Κεφαλαιοκαταλόγου (Medical Subject Headings-MeSH) της National Library of Medicine των ΗΠΑ. Απευθύνεται στους ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, νοσηλευτές, σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φοιτητές και σπουδαστές καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ιατρική αρθρογραφία της χώρας.
Τύπος πηγής: 
Πρόσβαση: 
Bibliographic