Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Βασικός στόχος είναι η διάσωση και η προβολή ενός σημαντικού μέρους του άυλου πολιτισμού της Κύπρου, του γαστρονομικού της πολιτισμού. Μέσα από το Εικονικό Μουσείο παρουσιάζονται ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης και εμπορίου των εδώδιμων αγαθών που παρήγαγε και παράγει το νησί μας.

Θέματα: 
Τύπος πηγής: