Επιστημονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης

IEEE eLearning Library

Cyprus University of Technology now has access to the IEEE eLearning Library, which includes hundreds of hours of courses in new and emerging technologies until 30 June 2020.

The IEEE eLearning Library provides the advanced technology content only IEEE can provide through convenient online courses. With hundreds of course hours in communications, computing, engineering, power, professional development, and dozens of other core and emerging technologies, the IEEE eLearning Library gives technology professionals, students, and faculty a better way to learn.

JoVE | Peer Reviewed Scientific Video Journal

Εν μέσω των νέων απαιτήσεων διδασκαλίας που καλούνται να υλοποιήσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, η JoVE - Journal of Visualized Experiments (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας με video επιδείξεις πειραμάτων και λεπτομερή κείμενα πρωτοκόλλων, που επιτρέπουν στους ερευνητές παγκοσμίως να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον με ευκολία και αποδοτικότητα) , προσφέρει δωρεάν μέχρι 15 Ιουνίου 2020, όλο το video-περιεχόμενο Science Education για την υποστήριξη του σκοπού αυτού.

JSTOR resources

To support our institutions during this challenging time, JSTOR and our participating publishers are making an expanded set of content freely available through June 30, 2020 to our participating institutions where students have been displaced due to COVID-19

Access to unlicensed collections at no cost for participating academic institutions that currently license some, but not all, JSTOR Archive and Primary Source collections.

SCOAP3 Repository

All articles funded by SCOAP3 appear in the SCOAP3 repository upon publication, alongside the publishers’ own platforms. Several formats are available, including PDF, PDF/A and XML. Articles are published under a CC-BY license and can be freely downloaded and further disseminated. The repository metadata is also available under a CC0 license. These metadata include article DOIs and the ORCIDs of authors, when available.

Springer Open

The SpringerOpen portfolio has grown tremendously since its launch in 2010, so that we now offer researchers from all areas of science, technology, medicine, the humanities and social sciences a place to publish open access in journals and books. Publishing with SpringerOpen makes your work freely available online for everyone, immediately upon publication, and our high-level peer-review and production processes guarantee the quality and reliability of the work.

Subscribe to Επιστημονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης