ΔΗΜΗΤΡΑ: Φυτική & Ζωική παρ/γή, Κτην/φία, Αλιεία, Τρόφιμα

Η βάση περιλαμβάνει: Άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά που εκδίδονται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Αγροτική Έρευνα) καθώς και σε άλλα Ελληνικά (Γεωπονικά, Κτηνοτροφία και Ανάπτυξη, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα κ.ά. ) και ξένα περιοδικά από το 1975 ως το 2000. Περιλήψεις ανακοινώσεων από διάφορα Συνέδρια, συναντήσεις και Workshops σχετικά με την Αγροτική Έρευνα.

Resource type: 
Access: 
Bibliographic