Δημοσιογραφία

Το περιοδικό Δημοσιογραφία είναι η ελληνική έκδοση του "Columbia Journalism Review".   Εκδίδεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επικοινωνία & νέα Δημοσιογραφία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.

Subjects: 
Resource type: