Έντυπα περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της 45 περίπου έντυπα περιοδικά διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Οι εκδόσεις των περιοδικών σε έντυπη μορφή βρίσκονται στα εκθετήρια της Βιβλιοθήκης.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Μαρία Χαράκη τηλ: +357 25002574

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών