Ανοικτή πρόσβαση

 

Ανοιχτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Ο αναγνώστης-ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς και αυτό αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα της Ανοικτής Πρόσβασης η προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η δημιουργία νέας γνώσης.