Αίτηση για διαδανεισμό βιβλίου

Βεβαιωθείτε ότι το τεκμήριο που ζητάτε δεν υπάρχει στο κατάλογο της Bιβλιοθήκης, πριν στείλετε την αίτηση σας.

Το (*) υποδηλώνει ότι η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

 

Στοιχεία Βιβλίου
Σημείωση: Τα βιβλία που ζητούνται από βιβλιοθήκες του εξωτερικού χρειάζονται 3-4 εβδομάδες για την παραλαβή τους
Στοιχεία Επικοινωνίας
6 + 10 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για το 1 +3, εισάγετε 4.