Σχετικά με τον ιστότοπο

O ιστότοπος της Βιβλιοθήκης έχει αναπτυχθεί από το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής της Βιβλιοθήκης με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Για την ανάπτυξη του ιστότοπου έχουν συνεισφέρει:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη: Πέτρος Αρτέμη
Επιμέλεια Περιεχομένου: Μυρούλλα Ακρωτηριάτου, Φωτεινή Νικολαίδου, Αθηνά Ευαγόρου, Χρυσάνθη Σταύρου, Πέτρος Αρτέμη

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλώ επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας.
Για σκοπούς συμμόρφωσης του ΤΠΚ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει ορισθεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε:
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
Τ.Θ. 50329
3603 Λεμεσός
gdpr.dpo@cut.ac.cy

Επικοινωνία με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας
Έαν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση library.webmaster@cut.ac.cy