Παραγγελίες Υλικού

Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού της Βιβλιοθήκης, είναι υπεύθυνο για παραγγελίες υλικού, εμπλουτισμό επιμέρους συλλογών, συντήρηση ή αντικατάσταση φθαρμένου υλικού, αποδοχής δωρεών και απόσυρσης υλικού. Με βάση τις προτάσεις που κατατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου αλλά και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού πραγματοποιεί νέες παραγγελίες. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάση θεματολογίας και κόστους (σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης). Όλες οι παραγγελίες καταχωρούνται στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης, όπου ελέγχεται η διαθεσιμότητα του τίτλου στον κατάλογο.

Διαδικασία αποστολής παραγγελιών προς Βιβλιοθήκη

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσω του εργαλείου Gobi3 .
Για σύνδεση στο λογαριασμό σας, χρησιμοποιείτε το email του πανεπιστημίου και τον κωδικό σας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παραγγελίας υλικού θα βρείτε στον Οδηγό .

Για παραγγελίες που αφορούν τα πιο κάτω, παρακαλώ όπως συμπληρώνετε την Αίτηση για παραγγελία ηλεκτρονικού υλικού (Βάσεις Δεδομένων, ejournals)

Σύμφωνα με την πολιτική της Βιβλιοθήκης:

  • Το υλικό που αφορά «περιορισμένο δανεισμό» (Short Loan), δηλώνεται κατά την παραγγελία, σημειώνοντας στο πεδίο του «Internal Note» τη λέξη Short Loan.
  • Οι παραγγελίες που αφορούν διδακτικά βιβλία, δηλώνονται κατά την παραγγελία στο πεδίο του «Internal Note» με τη λέξη«Textbook».
  • Κάθε επείγουσα παραγγελία θα πρέπει να επισημαίνεται.
  • Χειρόγραφες παραγγελίες δεν γίνονται αποδεκτές.
  • Για κάθε τίτλο παραγγέλλεται ένα (1) αντίτυπο χαρτόδετο (paperback).
  • Σε περίπτωση που ένας τίτλος υπάρχει ήδη στον κατάλογο δεν πραγματοποιείται αγορά επιπρόσθετου αντιτύπου.

Παραγγελία πολλαπλών αντιτύπων είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις όπου:

  • το υλικό χρησιμοποιείται ως κυρίως διδακτικό (textbook), με μέγιστο αριθμό τρία (3) αντίτυπα.
  • υπάρχει υψηλή ζήτηση υλικού όπως η ενιαία χρήση του υλικού στη διδασκαλία μαθημάτων από διαφορετικά τμήματα.
  • η φυσική κατάσταση του υλικού που υποδηλώνει συχνή χρήση (φθορά).
  • το πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες) είναι απαραίτητο σε περισσότερες από μία τοποθεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το:
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
38 Κιτίου Κυπριανού, 3041 Λεμεσός,
P.O. Box 50329, 3603
Email: library.acquisitions@cut.ac.cy
Τηλ: 25002713, 25002199