Κρατήσεις

Για να κρατήσετε κάποιο υλικό το οποίο είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη παρουσιάζοντας την κάρτα μέλους σας στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να επιλέξετε την εντολή “Request” στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC).

Μόλις επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το υλικό που κρατήσατε, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προσέλθετε στη Βιβλιοθήκη και να το παραλάβετε. Για τις κρατήσεις ισχύει πάντοτε η σειρά προτεραιότητας. Εάν δεν προσέλθετε μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής σας, η κράτηση ακυρώνεται. Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση για υλικό το οποίο ανήκει στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού και στη Συλλογή Πληροφοριακού υλικού ή για υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο στα ράφια της βιβλιοθήκης.