Πώς μπορώ να ανανεώσω ένα βιβλίο;

Η ανανέωση του δανεισμού ενός βιβλίου είναι δυνατή, εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει στη Βιβλιοθήκη παρουσιάζοντας το βιβλίο που θέλετε να ανανεώσετε μαζί με την κάρτα Βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (Web-OPAC) της Βιβλιοθήκης, καθώς και τηλεφωνικώς στο 25002518.

Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για την ανανέωση του δανεισμού οπτικοακουστικού υλικού. Οι ανανεώσεις υλικού δεν είναι εφικτές όταν ο δανεισμός του υλικού είναι εκπρόθεσμος και υπάρχει πρόστιμο ή όταν το υλικό έχει ήδη κρατηθεί από άλλο χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα δικαιώματα δανεισμού.