Πώς μπορώ να ανανεώσω ένα βιβλίο;

Η ανανέωση του δανεισμού ενός βιβλίου είναι δυνατή, εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει στη Βιβλιοθήκη παρουσιάζοντας το βιβλίο που θέλετε να ανανεώσετε μαζί με την κάρτα Βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης, καθώς και τηλεφωνικώς στο 25002518.

Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για την ανανέωση του δανεισμού οπτικοακουστικού υλικού. Οι ανανεώσεις υλικού δεν είναι εφικτές όταν ο δανεισμός του υλικού είναι εκπρόθεσμος και υπάρχει πρόστιμο ή όταν το υλικό έχει ήδη κρατηθεί από άλλο χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα δικαιώματα δανεισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Βασίλης Μιχαηλίδης
Νικολάου Ξιούτα 1, 3036
Τηλ: +357 25002518
library@cut.ac.cy
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού
Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269
Τηλ: +357 25002211
mulibrary@cut.ac.cy