Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου “Βασίλης Μιχαηλίδης” λειτούργησε το 2007 και στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων της Λεμεσού. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό και παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού των συλλογών της σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και σε όσους πολίτες είναι εγγεγραμμένα μέλη της.

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενισχύοντας την επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει ενεργά στο όραμα του Πανεπιστημίου για την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στην πληροφορία και την καταγεγραμμένη γνώση, με τη διεξαγωγή σεμιναρίων καθώς και με την εξασφάλιση και οργάνωση αξιόλογων πηγών πληροφόρησης για την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων από τους χρήστες-μέλη της.

Επιπρόσθετα η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα και βιβλιοθήκες της Κύπρου με σκοπό την καταγραφή και την τεκμηρίωση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και της καλλιτεχνικής πολιτιστικής παραγωγής του τόπου.

Ιστορική Αναδρομή

 Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων, 1940, Φωτογραφία από Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών

 

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στεγάζεται στο κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων, ένα κτίσμα εκλεκτικιστικού ρυθμού με προεξάρχον το νεοαναγεννησιακό στοιχείο σε σχέδια του διάσημου αρχιτέκτονα William Williams. Οικοδομήθηκε το 1911 υπό την επίβλεψη των εργολάβων Γεώργιου Ευθυβούλου και Νεόφυτου Λανίτη. Πρόκειται για ένα μνημειώδες κτήριο το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο. Αρχικά υπήρχαν σχέδια για ένα μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό Δικαστικό Μέγαρο το οποίο θα κτιζόταν κοντά στο σημερινό παλαιό λιμάνι. Λόγω όμως οικονομικών δυσχερειών, οι Άγγλοι κυβερνήτες αναγκάστηκαν να περιοριστούν σε ένα μικρότερης κλίμακας οικοδόμημα. Το Δικαστήριο κτίστηκε τελικά πίσω από το παλαιό Ταχυδρομείο, στην Πλατεία Ευγενίου Ζήνωνος και λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη Ιούλιου του 1911 και σιγά σιγά γίνεται σημείο αναφοράς.

Ενδεικτικά της σημασίας του κτιρίου και της επίδρασης του στο κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής είναι ότι η Δυτική πλευρά με τα πανύψηλα πεύκα που διασώζονται και σήμερα που ονομάστηκε πλατεία δικαστηρίων. Με φόντο το κτίριο όπως διεσώθη σήμερα, δικαστές και δικηγόροι έπαιρναν καθημερινά το πρωινό τους εξυπηρετούμενοι από το καφενείο του «Ριαλά». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, γύρω από αυτό άνοιξαν διάφορα δικηγορικά γραφεία και μικρά καφενεδάκια «δια τον απαραίτητον κόσμον των αργόσχολων και των άλλων που τριγυρίζουν πάντοτε τα Δικαστήρια» (εφημερίδα Αλήθεια, 5 Αυγούστου 1911). Παρ’ όλα αυτά, το όλο οικοδόμημα προκάλεσε τα αρνητικά σχόλια των Λεμεσιανών οι οποίοι το θεώρησαν κακόγουστο και ξένο προς τις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του νησιού και γενικά ότι δεν ανταποκρινόταν στο σκοπό για τον οποίο κτίστηκε. Δημοσίευση της εφημερίδας Αλήθεια στις 5 Αυγούστου 1911, χαρακτηρίζει την κεντρική αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου ως «ευρεία» και «ευάερος» σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αίθουσες και χώρους του κτηρίου τα οποία χαρακτηρίζονται «χαμηλά, μικρά και στενάχωρα». Αργότερα, λόγω έλλειψης χώρου τα Δικαστήρια μεταφέρθηκαν στην οδό Αθηνών, στο πρώην Παρθεναγωγείο της Λεμεσού. Στα εγκαταλειμμένα πλέον κτήρια των παλαιών Δικαστηρίων λειτούργησαν διάφορες κρατικές υπηρεσίες με τελευταίο το Γραφείο Είσπραξης Φόρων.

Το Μάρτιο του 2007 με την παραχώρηση του στο ΤΕΠΑΚ, το κτήριο υπέστη εκτεταμένη αντισεισμική αναβάθμιση και πλήρη εσωτερική ανακαίνιση. Διατηρήθηκε όμως τόσο η εξωτερική όψη και τα εσωτερικά γλυπτικά χαρακτηριστικά ενώ εφαρμόστηκαν σύγχρονα τεχνολογικά και λειτουργικά στοιχείας. Το 2009 η Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε στο κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων της Λεμεσού. Η Βιβλιοθήκη πήρε την ονομασία της από τον εθνικό ποιητή της Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη.

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα δανεισμού για το διαθέσιμο υλικό της Βιβλιοθήκης, όπως επίσης και το δικαίωμα αίτησης διαδανεισμού από άλλες Βιβλιοθήκες για υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή της ΒΤΠ.

Η Βιβλιοθήκη διεξάγει καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που διαθέτει. Τα σεμινάρια προσφέρονται σε όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο. Πραγματοποιούνται θεωρητικά αλλά και εργαστηριακά σεμινάρια σε φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Μια από τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η ΒΤΠ είναι η υπηρεσία «Ρώτα τον Βιβλιοθηκονόμο σου» με σκοπό την ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών των φοιτητών και των ακαδημαϊκών στα θεματικά τους αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, καθοδηγούν τον χρήστη πώς να εντοπίζει και να αναζητεί επιστημονικά άρθρα, να δημιουργεί βιβλιογραφία και να γράφει μια επιστημονική εργασία.

Συλλογές

Συλλογή Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης, μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει 53235 αντίτυπα, έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού. Επιπρόσθετα αριθμεί 119450 ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία αποτελούν μεμονωμένες και συλλογικές αγορές της Βιβλιοθήκης και προβάλλονται μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Επιπλέον παρέχει πρόσβαση (μέσω συνδρομών) σε 602170 πακέτα ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό της βιβλιοθήκης έντυπο και ηλεκτρονικό μέσω της Αναζήτσης σε όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης ” εντός του δικτύου του πανεπιστημίου ή μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN).

Λειτουργία Αναγνωστήριων και χώρων Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει αναγνωστήρια και χώρους εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσω των οποίων παρέχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης.Οι χώροι της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτοί στο κοινό κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας της. Για δυνατότητα δανεισμού του υλικού της θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.