Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, έχει αναλάβει την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου της καταλογογράφησης του υλικού τεσσάρων τοπικών Βιβλιοθηκών.

 

Δημοτική  Βιβλιοθήκη Λεμεσού

Η Συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αποτελείται από 60,000 περίπου τόμους βιβλίων (αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονται σε πολλαπλά αντίτυπα) και ένα μεγάλο αριθμό περιοδικών και εφημερίδων. Επιπρόσθετα η συλλογή αυτή αυξάνεται ετησίως κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 5% μέσα από αγορές αλλά και δωρεές.

Με την εγκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος Millenium έχει επιτευχθεί η δημιουργία ενός ενοποιημένου αυτοματοποιημένου καταλόγου –OPAC, μέσω του οποίου οι χρήστες τόσο της ΒΤΠ όσο και της ΔΒΛ  μπορούν να ενημερώνονται για τις συλλογές τους και τη διαθεσιμότητα υλικού σε πραγματικό χρόνο.

Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

  • Καθορισμός πολιτικής καταλογογράφησης και γραπτών διαδικασιών  σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού. 
  • Συνεχής και άμεση επαφή με την ομάδα καταλογογράφησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού για επίλυση αποριών και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καταλογογράφησης.
  • Έλεγχοι ποιότητας εγγραφών, τήρηση προτύπων, αξιοπιστίας μεταγραφών, πληρότητας εγγραφών. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου του συχνού έλεγχου των εγγραφών της ομάδας – εντοπισμό τυχόντων λαθών – αποστολή και συζήτηση των λαθών προσωπικά με το κάθε άτομο χωριστά.
  • Δημιουργία Εγχειριδίου για κοινή Πολιτική Καταλογογράφησης ακολουθώντας το πρότυπο Marc21.

 

Ιερά  Μητρόπολη Λεμεσού

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού εκτιμάται ότι αποτελείται από 15,000 τόμους βιβλίων, αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονται σε πολλαπλά αντίτυπα, καθώς επίσης σημαντικό αριθμό περιοδικών θρησκευτικού περιεχομένου. Η θεματολογία του υλικού της καλύπτει κυρίως θρησκευτικά θέματα.  

Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται στο αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ 5.6. με την χρήση των βιβλιοθηκονομικών προτύπων UNIMARC και Dewey classification. 

Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

  • Καθορισμός πολιτικής καταλογογράφησης και γραπτών διαδικασιών.
  • Συνεχής και άμεση επαφή με την ομάδα καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού για επίλυση αποριών και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καταλογογράφησης.
  • Έλεγχοι ποιότητας εγγραφών, τήρηση προτύπων, αξιοπιστίας μεταγραφών, πληρότητας εγγραφών. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου του συχνού έλεγχου των εγγραφών της ομάδας – εντοπισμό τυχόντων λαθών – αποστολή και συζήτηση των λαθών προσωπικά με το κάθε άτομο χωριστά.
  • Μηνιαία επίσκεψη στην βιβλιοθήκη για επίβλεψη του έργου.
  • Δημιουργία εκθέσεων ποιοτικής και ποσοτικής προόδου των εργασιών.
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας BACK – UP για τα δεδομένα της βάσης της Βιβλιοθήκης.

 

Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου Λεμεσού

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου αποτελείται από 1600 περίπου τόμους θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολλαπλά αντίτυπα.  Επιπλέον στη συλλογή  του Θεατρικού Μουσείου περιλαμβάνονται και τίτλοι περιοδικών καθώς επίσης και φωτογραφικό αρχείο. Το έργο της καταλογογράφησης βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνεργασία μεταξύ των δύο Βιβλιοθηκών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε για τη διεκπεραίωση του έργου, έχει εκπαιδευτεί από το Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού της ΒΤΠ στο λογισμικό ανοικτού κώδικα KOHA ακολουθώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων MARC21 και LC Classification. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου Λεμεσού εμπλουτίζεται διαρκώς με αποδοχή δωρεών. 

 

Συνεργασία με άλλες Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

Τα μέλη των Βιβλιοθηκών  του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να επισκέπτονται τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες και να δανείζονται ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τους, η οποία θα αποστείλει τα στοιχεία στη Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Η υπηρεσία δεν έχει κόστος. Όταν επισκέπτεται άλλη βιβλιοθήκη, το μέλος οφείλει να δείξει την κάρτα βιβλιοθήκης του και έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι και πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) μέρες. Οι φοιτητές συνεργασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού, αλλά πρέπει να επισκεφθούν την Βιβλιοθήκη στην οποία ανήκουν.

Αίτηση Συνεργασίας μεταξύ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Μελλοντικές Συνεργασίες    

Στόχος της Βιβλιοθήκης ΤΠΚ είναι η μετάδοση του αισθήματος της ασφάλειας στις βιβλιοθήκες που υποστηρίζει, και η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη και ποιοτική δουλειά. Απώτερος σκοπός δε, είναι η προβολή του έργου που επιτυγχάνεται και η προώθηση των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών στο κοινό της Λεμεσού.

Στις άμεσες μελλοντικές συνεργασίες της Βιβλιοθήκης ΤΠΚ είναι και η συνεργασία με το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως. Επιπρόσθετα η ΒΤΠ έχει εκφράσει την προθυμία να συνεργαστεί με όσες σχολικές Βιβλιοθήκες χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.