Διαδανεισμός

Διαδανεισμός
Αιτήσεις Διαδανεισμού
Πολιτική Διαδανεισμού

Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ παρέχει την υπηρεσία Διαδανεισμού. Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη εντοπίζει και προμηθεύει στους χρήστες της υλικό που δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή της αλλά εντοπίζεται σε συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών της Κύπρου και του εξωτερικού. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ ανέπτυξε την υπηρεσία Διαδανεισμού με στόχο τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού πηγών πληροφόρησης προς τους χρήστες της για να καλύψει τις ανάγκες τους για πρόσβαση σε επιπλέον υλικό το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την έρευνα ή τη διδασκαλία.

Αιτήσεις Διαδανεισμού

Οι χρήστες που επιθυμούν να δανειστούν υλικό (βιβλίο/άρθρο) το οποίο δεν υπάρχει στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ αλλά ίσως είναι διαθέσιμο σε άλλη Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο κάτω ηλεκτρονική αίτηση:

Ο χρήστης που αιτείται υλικό είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει το σύνολο του κόστους του διαδανεισμού (με εξαίρεση το Ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ). Το συνολικό κόστος καθορίζεται κατά περίπτωση από τη Βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό, την πιθανή χρέωση για πνευματικά δικαιώματα, τα έξοδα αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό ή/και άλλα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έκδοση τραπεζικής επιταγής για την πληρωμή της παραγγελίας, χρέωση για ειδική μέθοδο αποστολής). Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με συγκατάθεσή του.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το:
Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών
Email: ILL@cut.ac.cy
τηλ: +357 25002518