Ηλεκτρονική κατάθεση προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Με απόφαση της Συγκλήτου (136η Συνεδρία , 7 Οκτωβρίου 2020) οι φοιτητές του ΤΠΚ μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την κατάθεση των προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Μέρος Α - Στοιχεία Εργασίας
Εισάγεται το όνομα του συγγραφέα.
Enter appropriate subject keywords for this item
Enter the abstract of the item in Greek
Enter the abstract of the item in English