Αίτηση χρηματοδότησης ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων

Συγγραφέας
Παρακαλoύμε όπως εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email
Στοιχεία δημοσίευσης
ποσό σε ευρώ (€)
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg png pdf.
Κατάσταση λογαριασμού πιστωτικής κάρτας ή απόδειξη τράπεζας όπου να φαίνεται το ποσό πληρωμής σε ευρώ
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png pdf.