Χρηματοδότηση δημοσιεύσεων

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής της δημοσίευσης σας από τον εκδότη.
 • Το άρθρο πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς, τα συνδρομητικά και υβριδικά περιοδικά δεν καλύπτονται από τα πιό κάτω ταμεία. Τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που πληρούν τους όρους χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στο ευρετήριο: Directory of Open Access Journals (DOAJ) .
 • Ο αιτητής (συγγραφέας) να είναι “First, Corresponding, or last Author”
 • Το τιμολόγιο είναι απαραίτητο να αναγράφει το όνομα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το όνομα του συγγραφέα, την διεύθυνση, και να μην περιλαμβάνει Φ.Π.Α
 • Cyprus University of Technology
  Author’s name
  30 Arch. Kyprianos Str.
  3036 Limassol

 • Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: Μαρίνα Αντωνίου τηλ: +357 25002224

Cambridge Open Access
Σύμφωνα με τη συμφωνία όλα τα μέλη ΔΕΠ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη συμφωνία δικαιούνται να δημοσιεύουν στα περιοδικά του εκδότη Cambridge University Press χωρίς οποιονδήποτε οικονομικό κόστος αφού τα έξοδα καλύπτονται από την συμφωνία της κοινοπραξίας με τον εκδότη.

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund
Η δημιουργία του ταμείου “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund” εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου τον Ιούνιο 2017 για τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε περιοδικά πλήρους ανοικτής πρόσβασης.

Remedica Open Access Author Fund
Το “Remedica Open Access Author Fund” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως αποκορύφωμα των δράσεων της με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης στα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας.