Χρηματοδότηση έρευνας

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund
Η δημιουργία του ταμείου “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund” εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου τον Ιούνιο 2017 για τη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε περιοδικά πλήρους ανοικτής πρόσβασης.

Remedica Open Access Author Fund
Το “Remedica Open Access Author Fund” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως αποκορύφωμα των δράσεων της με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης στα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας.

FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot (μέχρι το Φεβρουάριο του 2018)
Χρηματοδότηση δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) και τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.