Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ

Το ΚΤΙΣΙΣ είναι ένα ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο ΚΤΙΣΙΣ συγκεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, διαφυλάσσοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μέσω ενός κεντρικού σημείου αναζήτησης, το ΚΤΙΣΙΣ καθιστά δυνατή την αναζήτηση και τον εντοπισμό όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί με φορέα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της δημοσίευσης.

Πληροφορίες για το έργο

Η Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις οδηγίες του European University Association (EUA) από το EUA Working Group on Open Access (Μαδρίτη, Μάρτιος 2008) προχώρησε στη δημιουργία του ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ. Για την επιλογή του λογισμικού συμβουλεύτηκε τις οδηγίες του Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER), οι οποίες αναφέρονται σε δυο λογισμικά ανοιχτού κώδικα συμβατά με το πρωτόκολλο συγκομιδής δεδομένων OAI-PMH, το E-prints και το DSpace. Κατόπιν έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του λογισμικού DSpace.To Dspace έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Hewlett Packard ως μη εμπορικό προϊόν με τη συμβολή της Βιβλιοθήκης του MIT. Ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα όπως είναι το Dublin Core και είναι συμβατό με το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PMH. Το DSpace παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της ψηφιακής συλλογής από το χρήστη (self- deposit) και διατηρεί το υλικό που έχει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (long-term reservation).

Στόχοι και επιδιώξεις ΚΤΙΣΙΣ

  • Συγκέντρωση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα, προφίλ ερευνητών, διατριβών, δημοσιεύσεις σε συνέδρια και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας .
  • Διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου.
  • Η προβολή των επιστημονικών δημοσιεύσεων του πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο.
  • Παρακολούθηση της ερευνητικής παραγωγής του πανεπιστημίου και παροχή μετρήσεων για την ερευνητική δραστηριότητα.