Εισαγωγή δημοσιεύσεων στη Web of Science

Αφού συνδεθείτε στο λογαρισμό σας από το μενού στο δεξιό μέρος επιλέξτε My Records / Publications και στην συνέχεια πατήστε στο κουτί +Add.

Η Web of Science σας παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσετε τις δημοσιεύσεις σας με τρεις τρόπους:

1. Προσθέτοντας το DOI της δημοσίευσης σας
2. Να ανεβάσετε αρχείο με τις δημοσιεύσεις σας σε μορφή RIS, BibTex, ή CSV.
3. Να συγχρονίσετε το προφίλ σας με το ORCID. Add Publications