Επεξεργασία προφίλ WoS

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες στο προφίλ σας στη Web of Science από το μενού στο δεξιό μέρος της σελίδας όπου εμφαζίζεται το ονοματεπώνυμο σας επιλέξτε My Profile και στη συνέχεια πατήστε το Edit

Primary organization
Στο πεδίο Primary organization δηλώσετε το πανεπιστήμιο σας: Cyprus University of Technology

Σύνδεση με το ORCID
Για να συνδέσετε το ORCID με το προφίλ σας από το Profile Settings επιλέξτε ORCID Syncing και στη συνέχεια Connect your ORCID ID Connect your ORCID ID

Διαγραφή εγγραφών
Σε περίπτωση όπου το προφίλ σας περιέχει δημοσιεύσεις που δεν είναι δικές σας, απο μενού Publications πατήστε το Delete για να διαγραφούν από το λογαριασμό σας.

Delete record