Πως να συγχωνεύσω πολλαπλά προφίλ στη Web of Science

Η Web of Science δημιουργεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας τα προφίλ συγγραφέων για αυτό το λόγο μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά προφίλς με το όνομα σας με την ένδειξη "This is an algorithmically generated author record".

Για να συγχωνεύσετε πολλαπλά προφίλ με το λογαριασμό σας παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα:

Συγχώνευση πιστοποιημένων προφίλς

Στην περίπτωση που θέλετε να συγνωνεύσετε δύο πιστοποιημένα προφίλς (claimed profiles) ή ένα πιστοποιημένο προφίλ και ένα μή πιστοποιημένο προφίλ (unclaimed profile), αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από το μενού στο δεξιό μέρος της σελίδας όπου εμφαζίζεται το ονοματεπώνυμο σας επιλέξτε Settings / Account settings ακολούθως επιλέξτε Delete/merge account και εισάγετε το Research ID του λογαριασμού που θέλετε να γίνει συγχώνευση με το προφίλ σας .

Delete merge account

Συγχώνευση πιστοποιημένου προφίλ και μη πιστοποιημένων προφίλς

1. Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμός σας, σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες Πώς να δημιουργήσω Research ID

2. Στη συνέχεια από το κουτί αναζήτησης επιλέξτε το κουμπί Researchers εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας και πατήστε Search.

Researcher Search

3. Επιλέξτε τo προφίλ που θέλετε να συγχωνεύσετε με το λογαριασμό σας και πατήστε το κουμπί Claim my record. Η επιλογή Claim my record ισχύει για τη συγχώνευση μέχρι και (2) δύο μη πιστοποιημένων προφίλς (unclaimed profiles).

Claim my record