Αίτηση χρηματοδότησης επιστημονικών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Για τη διεκδίκηση μέρος των εξόδων δημοσίευσης σας από το κονδύλι 3/319, 3/324 παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση Γνωστοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Αιτητή
Παρακαλoύμε όπως εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email