Αίτηση χρηματοδότησης ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων

Στοιχεία Αιτητή
Παρακαλoύμε όπως εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email
Στοιχεία δημοσίευσης
ποσό σε ευρώ (€)
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 4 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: gif jpg png pdf.
Κατάσταση λογαριασμού πιστωτικής κάρτας ή απόδειξη τράπεζας όπου να φαίνεται το ποσό πληρωμής σε ευρώ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: gif jpg png pdf.