Πολιτική χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών

1. Σκοπός της χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών στη Βιβλιοθήκη

2. Περιγραφή υλικού

3. Δικαιούχοι χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών

4. Κανόνες δανεισμού

5. Ειδοποιήσεις χρηστών και χρεώσεις ηλεκτρονικών συσκευών

6. Διαδικασία δανεισμού-επιστροφής

7. Απώλεια ή καταστροφή της συσκευής

8. Σύνδεση και εφαρμογές

 

1. Σκοπός της χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών στη Βιβλιοθήκη

Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών στη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΤΠ) γίνεται με σκοπό την περαιτέρω εξυπηρέτηση των χρηστών της. Διευρύνεται η διαθεσιμότητα των εργαλείων για ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΒΤΠ. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για αναζήτηση στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό καθώς επίσης και στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης.

 

2. Περιγραφή υλικού

Η ΒΤΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας CUTing edge έχει στη διάθεση της τις πιο κάτω ηλεκτρονικές συσκευές με τα εξής χαρακτηριστικά.

1.       Prestigio tablet - 15 συσκευές

16GB flash memory 1280x800 MVA LCD 2.omp + 2.omp camera Bluetooth

3G HSPA+ connectivity 1.6GHz quad core Android 4.2

2.       Go Pro Hero3 Black edition Camera - 2 συσκευές

197'/60m Waterproof housing Assorted mounts and hardware Rechargeable Li-ion Battery Wi-fi remote Quick release mounts Curved and flat adhesive mounts 3-way pivot arm

3.       NIKON Camera - 2 συσκευές D5100

18-55 VR kit AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5 - 5.6 GV

4.       SONY Digital HD Video Camera recorder -1 συσκευή

HXR-MC 1500P

Camscope numerique HD

AVCHD/MPEG2 SD recording capability

Exmor R CMOS sensor

Sony lens G wide 29.8 mm

Optical 12x Digital 160x

Optical steady shot (active mode)

5.       Samsung Galaxy note 8.0 -1 συσκευή Wi-fi

16GB 8.0"

Wxga 1280x800 super Clear Type LCD

5.5 mm S-Pen

5 mp AF+1.3 MP VT Camera

Android operating system

Full HD Playback & HD recording

4,600 mAu Battery

6.       ipad - 1 συσκευή 16GB

Wi-fi (802.11 a/b/g/n) Bluetooth 4.0

7.       Nexus 7 tablet-2 συσκευές NEXUS7 ASUS

8.       Ipad - 2 συσκευές 32GB

Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0

 

3. Δικαιούχοι χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών 

Οι συσκευές δανείζονται σε

>         Μέλη ΔΕΠ

>         Προπτυχιακούς

>         Μεταπτυχιακούς

>        Διδακτορικούς και

>         Φοιτητές ERASMUS

 

οι οποίοι εργάζονται/φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

4. Κανόνες Δανεισμού 

Οι συσκευές δανείζονται με την παρουσίαση της πανεπιστημιακής ταυτότητας των δικαιούχων χρηστών.

Ο δανεισμός και η επιστροφή τους πραγματοποιείτε πάντοτε στον πάγκο εξυπηρέτησης της ΒΤΠ. Μέγιστος αριθμός για κάθε χρήστη είναι δύο συσκευές.

Ανανεώσεις δανεισμού και κρατήσεις των συσκευών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Περίοδος δανεισμού και πρόστιμο μετά από καθυστερημένη επιστροφή

 

A/A Είδος Συσκευής Περίοδος Δανεισμού Πρόστιμο
1 Prestigio tablet 5 ώρες εντός Βιβλιοθήκης* 5 ευρώ την ώρα
2 Nexus 7 tablet 5 ώρες εντός Βιβλιοθήκης* 5 ευρώ την ώρα
3 Ipad 16GB 5 ώρες εντός Βιβλιοθήκης* 5 ευρώ την ώρα
4 Ipad 32GB 5 ώρες εντός Βιβλιοθήκης* 5 ευρώ την ώρα
5 Samsung Galaxy note 8.0 5 ώρες εντός Βιβλιοθήκης* 5 ευρώ την ώρα
6 Nikon camera 3 ημέρες εκτός Βιβλιοθήκης 5 ευρώ την ώρα
7 SONY Digital HD Video Camera recorder 3 ημέρες εκτός Βιβλιοθήκης 5 ευρώ την ώρα
8 Go Pro Hero3 Black edition Camera 3 ημέρες εκτός Βιβλιοθήκης 5 ευρώ την ώρα

*Οι συσκευές οι οποίες δανείζονται για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης πάντοτε επιστρέφονται στον πάγκο εξυπηρέτησης πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης (έστω κι αν έχουν δανεισθεί λιγότερο από πέντε (5) ώρες).

 

5. Ειδοποιήσεις χρηστών και χρεώσεις ηλεκτρονικών συσκευών

Ο χρήστης ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικώς αφού παρέλθει ο χρόνος επιστροφής της ηλεκτρονικής συσκευής. Μετά από δύο ειδοποιήσεις η συσκευή θεωρείται χαμένη και ο χρήστης υποχρεούται > να καταβάλει το κόστος της συσκευής (όπως φαίνεται πιο κάτω) ή > να την αγοράσει ο ίδιος και να την παραδώσει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών

A/A Είδος Συσκευής Αποστολή 1ης Ειδοποίησης μέσω email/τηλεφώνου Αποστολή 2ης Ειδοποίησης μέσω email/τηλεφώνου Χαμένη συσκευή Κόστος αντικατάστασης συσκευής
1 Prestigio tablet 1η ημέρα καθυστέρησης 4η ημέρα καθυστέρησης Την 5η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €350,00
2 Nexus 7 tablet 1η ημέρα καθυστέρησης 4η ημέρα καθυστέρησης Την 5η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €176,00
3 Ipad 16GB 1η ημέρα καθυστέρησης 4η ημέρα καθυστέρησης Την 5η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €460,00
4 Ipad 32GB 1η ημέρα καθυστέρησης 4η ημέρα καθυστέρησης Την 5η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €370,00
5 Samsung Galaxy note 8.0 1η ημέρα καθυστέρησης 4η ημέρα καθυστέρησης Την 5η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €380,00
6 Nikon camera 1η ημέρα καθυστέρησης 2η ημέρα καθυστέρησης Την 3η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €505,00
7 SONY Digital HD Video Camera recorder 1η ημέρα καθυστέρησης 2η ημέρα καθυστέρησης Την 3η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €1010,00
8 Go Pro Hero3 Black edition Camera 1η ημέρα καθυστέρησης 2η ημέρα καθυστέρησης Την 3η ημέρα καθυστέρησης η συσκευή θεωρείται χαμένη €336,00

Σημειώνεται ότι οι τιμές του εξοπλισμού των ηλεκτρονικών συσκευών ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και έτσι δεν αναγράφονται.

 

6. Διαδικασία δανεισμού - επιστροφής

Η διαδικασία δανεισμού της συσκευής γίνεται με τον εξής τρόπο:

 • ο χρήσης ενημερώνεται από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης για την διαθεσιμότητα των συσκευών
 • ο χρήστης προσέρχεται στον πάγκο εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης και ζητά την συσκευή που τον ενδιαφέρει από το προσωπικό της βιβλιοθήκης
 • αν αφορά συσκευές που ανήκουν στο Κέντρο Καινοτομίας CUTing edge τότε ο χρήστης συμπληρώνει το «έντυπο μεταφοράς ηλεκτρονικών συσκευών». Ο χρόνος μεταφοράς της συσκευής από το Κέντρο Καινοτομίας στη Bιβλιοθήκη μπορεί να είναι από 1 ώρα μέχρι μια ημέρα. Η συσκευή παραμένει στον πάγκο εξυπηρέτησης μέχρι και μια ημέρα μέχρι να την παραλάβει ο αιτητής.
 • ο χρήστης δανείζεται τη συσκευή παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή του ταυτότητα στον πάγκο εξυπηρέτησης (δανεισμός μέσω συστήματος millennium). Ο χρήσης έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές
 • ο χρήστης υπογράφει το έντυπο αποδοχής όρων και κανονισμών για ηλεκτρονικές συσκευές
 • ενημερώνεται από το προσωπικό για τη διάρκεια δανεισμού της συσκευής
 • παραλαμβάνει το ενημερωτικό έντυπο για τις ηλεκτρονικές συσκευές
 • σε περίπτωση δανεισμού tablet δημιουργείται στο tablet λογαριασμός χρήστη με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης
 • παράδοση της συσκευής και του εξοπλισμού της (φορτιστής, κλπ.) στο χρήστη.

Η διαδικασία επιστροφής της συσκευής γίνεται με τον εξής τρόπο:

 • ο χρήστης επιστρέφει τη συσκευή στον πάγκο εξυπηρέτησης
 • το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επιστρέφει μέσω του συστήματος Millennium τη συσκευή
 • ελέγχεται η εξωτερική κατάσταση της συσκευής και ο εξοπλισμός της
 • σε περίπτωση επιστροφής tablet διαγράφεται ο λογαριασμός χρήστη προκειμένου να διαγραφούν όλες οι εφαρμογές ή αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

 

7. Απώλεια ή καταστροφή της συσκευής

Ο χρήστης της συσκευής έχει την αποκλειστική ευθύνη για το σωστό χειρισμό και φύλαξη της.

Η ΒΤΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή ή κλοπή της συσκευής.

Κατά την επιστροφή της συσκευής εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απώλεια εξαρτημάτων ή μερών της, ή δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση κατά τη στιγμή του δανεισμού της, τότε ο χρήστης υποχρεούται να αντικαταστήσει πλήρως τη συσκευή και τον εξοπλισμό της. Σε περίπτωση μη επιστροφής ή κλοπής της συσκευής ο χρήστης έχει την υποχρέωση για πλήρη αντικατάσταση της.

Η ΒΤΠ δικαιούται να αφαιρέσει το δικαίωμα δανεισμού ηλεκτρονικής συσκευής σε χρήστες οι οποίοι επανειλημμένα καταστρέφουν ή καθυστερούν να επιστρέψουν τη συσκευή. Το κόστος αντικατάστασης της συσκευής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της.

 

8. Σύνδεση και εφαρμογές

Ο χρήστης συνδέεται με το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας τους δικούς του κωδικούς. Επίσης, μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας το δικό του λογαριασμό που δημιουργείται παρουσία του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Η ΒΤΠ δεν αναλαμβάνει την εκπαίδευση χρήσης των πιο πάνω συσκευών αλλά μόνο την απρόσκοπτη παροχή τους στους δικαιούχους χρήστες.

Κατά την επιστροφή της ταμπλέτας στον πάγκο εξυπηρέτησης ο χρήστης με την βοήθεια του προσωπικού διαγράφει τον λογαριασμό του και μαζί με αυτό διαγράφονται και όλες οι τυχόν εφαρμογές, αρχεία κτλ που αποθήκευσε στη συσκευή.