Αίτηση για κράτηση αίθουσας στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Αναλόγως διαθεσιμότητας, οι αίθουσες/υποδομές του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται για συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας και πολιτιστικά γεγονότα, που πραγματοποιούνται είτε από οντότητες του Πανεπιστημίου είτε από συνεργαζόμενους φορείς και άλλα κοινωνικά σύνολα.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης για τους χώρους/αίθουσες του Πανεπιστημίου, έχει διαμορφωθεί Πολιτική διαχείρισης και χρέωσης των χώρων/αιθουσών του Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες κράτησης
Στοιχεία Επικοινωνίας