Ενημερωτικό Δελτίο 'Acta Diurna"

 

Το ενημερωτικό δελτίο της Βιβλιοθήκης έχει τίτλο "ACTA DIURNA" και εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στόχος του είναι η ενημέρωση του κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις τρέχουσες εξελίξεις στη ΒΤΠ. Η Βιβλιοθήκη, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, διαθέτει πλούσιο υλικό  και σύγχρονα εργαλεία που βοηθούν στην διοχέτευση της έγκυρης πληροφορίας στο χρήστη. 

Το ενημερωτικό δελτίο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Νέες συνδρομές βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία
  • Πληροφορίες για υφιστάμενες και νέες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
  • Νέα και Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης
  • Νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της πληροφόρησης
  • Ψηφιοποίηση και Ψηφιακές συλλογές
  • Βιβλία – Ανάπτυξη συλλογής Βιβλιοθήκης
  • Νέες εκδόσεις και δημοσιεύσεις ακαδημαϊκών
  • Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση
  • Πνευματικά Δικαιώματα
  • Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε εθνικά και διεθνή Συνέδρια

 

Δείτε όλα τα τεύχη σε ψηφιακή μορφή:

Τεύχος 1, Σεπτέμβριος 2009

Τεύχος 2, Απρίλιος 2010

Τεύχος 3, Οκτώβριος 2010

Τεύχος 4, Φεβρουάριος 2012

Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2013