Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα ή πνευματική ιδιοκτησία  ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Αναφέρονται σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, θεατρικά έργα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια αλλά και σε δημιουργίες όπως λογισμικό Η.Υ. ή βάσεις δεδομένων.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος με αριθμό 59 του 1976 προνοεί για την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στα ακόλουθα έργα και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

  • Επιστημονικά, φιλολογικά (λογισμικό Η.Υ), μουσικά, καλλιτεχνικά (φωτογραφίες)και πρωτότυπες βάσεις δεδομένων, 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού.
  • Ταινίες, 70 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακολούθων προσώπων: παραγωγού, σκηνοθέτη, σεναριογράφου, συγγραφέα των διαλόγων και συνθέτη της μουσικής επένδυσης της ταινίας.
  • Μη πρωτότυπες βάσεις δεδομένων, 15 χρόνια από την περάτωση της ή από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του κοινού
  • Ηχογραφήσεις, 50 χρόνια από την ημερομηνία ηχογράφησης ή της νόμιμης παρουσίασης της ηχογράφησης στο κοινό
  • Εκπομπές 50 χρόνια από την ημερομηνία πραγματοποίησης της
  • Δημοσιεύσεις προτέρων αδημοσίευτων έργων, 25 χρόνια από την δημοσίευση του.