Πολιτική κατάθεσης δημοσιεύσεων στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ

Πολιτική Κατάθεσης Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων

Από τον Μάιο του 2007 μετά από απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (21η Συνεδρία)  το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απαιτεί από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του να καταθέτουν τις δημοσιεύσεις τους στο ιδρυματικό καταθετήριο Κτίσις και επιπρόσθετα να καταθέτουν ένα αντίγραφο των δημοσιεύσεων ή των βιβλίων τους στη Βιβλιοθήκη.

Η ΒΤΠ ελέγχει το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων κάθε δημοσίευσης. Για τις περιπτώσεις που η πολιτική ανοικτής πρόσβασης έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (εκδοτών), διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου. Αυτό ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίστανται οι περιοριστικοί όροι.

 

Πολιτική Κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών

Από τον Δεκέμβριο του 2008 μετά από απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (35η Συνεδρία)  το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απαιτεί από τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ να καταθέτουν τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές στο ιδρυματικό καταθετήριο  Κτίσις.

Το πλήρες κείμενο της εργασίας κατατίθεται από τον φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος του. Στη συνέχεια, η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει τα πλήρη κείμενα των εργασιών στη Βιβλιοθήκη με την ανάλογη ένδειξη προς δημοσίευση ή μη με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου.