Κράτηση θέσης στα αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης

Λόγω του περιορισμού των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης, η χρήση του χώρου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση για χρήση του αναγνωστηρίου είναι η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης για κράτηση θέσης ή τηλεφωνική ενημέρωση πριν από την άφιξη.

Στοιχεία Μέλους Βιβλιοθήκης
Κράτηση θέσης
: