Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.

Κράτηση θέσης στα αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης

Λόγω του περιορισμού των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης, η χρήση του χώρου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για χρήση του αναγνωστηρίου είναι η κατοχή Safe Pass και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για κράτηση θέσης.