Συνεργασίες

Συμφωνία συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Δήμου Αγίου Αθανασίου σε θέματα βιβλιοθηκονομίας

Συμφωνία συνεργασίας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου.

Η Συμφωνία προβλέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ ως προς την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης του Δήμου ως επίσης τη χρήση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης (KOHA ILS).

Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου Φως στο φως! Αμμόχωστος!

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αμμοχώστου υπέγραψαν την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 πρωτόκολλο συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τύπου για παρουσίαση του θέματος με τίτλο «Εκστρατεία ΤΠΚ και Δήμου Αμμοχώστου για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου».