Συμφωνία συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Δήμου Αγίου Αθανασίου σε θέματα βιβλιοθηκονομίας

Συμφωνία συνεργασίας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου.

Η Συμφωνία προβλέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ ως προς την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης του Δήμου ως επίσης τη χρήση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης (KOHA ILS).

Ειδικότερα, το ΤΕΠΑΚ θα παρέχει συμβουλές και θα προσφέρει εκπαίδευση στον Δήμο για τη χρήση και τη λειτουργία του Προγράμματος KOHA ILS ως προς τη διενέργεια καταλογογράφησης υλικού, την ανταλλαγή εγγραφών και δεδομένων και τον δανεισμό υλικού από τη συλλογή της βιβλιοθήκης του Δήμου και τον τρόπο εγγραφής χρηστών.

Η Συμφωνία προβλέπει επίσης την ενημέρωση των μελών της Βιβλιοθήκης του Δήμου για νέες τεχνολογίες και εξελίξεις που αφορούν γενικότερα τον τομέα της βιβλιοθηκονομίας καθώς και την παροχή συμβουλών για τη συνεχή ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του Δήμου και τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Αθανασίου, κ. Μαρίνος Κυριάκου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023, στην παρουσία και του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, κ. Μάριου Ζέρβα.