Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της απευθείας πρόσβαση σε 28000 περίπου ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ), αλλά και από δικούς της πόρους.
Ταυτόχρονα, στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν και εκδόσεις περιοδικών σε έντυπη μορφή τις οποίες μπορείτε να δείτε από κοντά στα εκθετήρια της Βιβλιοθήκης.

Ο ενιαίος αλφαβητικός κατάλογος όλων των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων(full-text) των διαθέσιμων περιοδικών. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα θεματικής αναζήτησης.

Αλφαβητικός Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών

Δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης έχουν οι χρήστες που βρίσκονται εντός του δικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της υπηρεσίας VPN ή Open Athens.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Μαρία Χαράκη
τηλ: +357 25002574