Λογοκλοπή

Ο όρος αναφέρεται στην ιδιοποίηση μέρους ή ολόκληρου του έργου των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου, των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντας τα ως δικά μας δημιουργήματα.

Πιο συγκεκριμένα λογοκλοπή έχουμε κάθε φορά που:

  1. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το έργο, λέξεις ή ιδέες ενός άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή από την οποία αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες
  2. Παραθέτουμε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις από κάποια πηγή χωρίς να τις περικλείουμε σε εισαγωγικά «…» και χωρίς να αναφέρουμε την πηγή από την οποία προέρχονται
  3. Παραφράζουμε, δηλαδή παρουσιάζουμε με δικό μας λόγο και ύφος κάποια κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός συγγραφέα, χωρίς να αναφερόμαστε στην πηγή
  4. Παραποιούμε ή αλλοιώνουμε πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια άλλη πηγή
  5. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την εργασία άλλου ατόμου ή και αντίθετα, όταν αναθέτουμε σε κάποιον άλλο να κάνει τη δική μας εργασία

Έτσι, προκειμένου να αποφευχθούν οι κατηγορίες για λογοκλοπή, πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση μιας εργασίας/έρευνας. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται παραπομπές για όλες τις επί λέξει παραθέσεις από έργα άλλων δημιουργών, εφόσον η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά και χωρίς αναφορά στην πηγή αποτελεί επίσης λογοκλοπή. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται οι πηγές σε περίπτωση που κάποιες ιδέες, θεωρίες ή πληροφορίες αν και γνωστές στο ευρύ κοινό, εντούτοις μπορεί να παραμένουν άγνωστες για τους αναγνώστες της εν λόγω εργασίας.

Τέλος, αναφέρονται οι πηγές οι οποίες δίνουν πρόσθετες πληροφορίες στο θέμα, το οποίο διαπραγματεύεται μια εργασία, είτε για να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις στο θέμα, είτε απλά για να βοηθήσουν τον αναγνώστη να ανατρέξει στις αρχικές πηγές ακολουθώντας ένα σχετικό ενδιαφέρον.

Απέφυγε τη λογοκλοπή χρησιμοποιώντας παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το βιβλιογραφικό πρότυπο που έχει ορίσει ο καθηγητής σου.

Συμβουλεύσου τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας και Διατριβών

 

Εργαλείο εντοπισμού λογοκλοπής Turnitin

Το Turnitin είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης  λογοκλοπής  και χρησιμοποιείται από 10.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 126 χώρες παγκοσμίως. Το Turnitin είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αφού τους παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης της αυθεντικότητας και της πρωτοτυπίας του έργου τους. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων και την ελληνική γλώσσα.

Για την είσοδο σας στο Turnitin μεταβείτε στη σελίδα http://www.turnitin.com

 

Διασύνδεση Turnitin με το Moodle

Οι ακαδημαϊκοί οι οποίοι διατηρούν σελίδα μαθήματος στο Moodle έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης της εφαρμογής ελέγχου με ένα απλό κλικ. Μετά την κατάθεση της εργασίας από τους φοιτητές στο Moodle υπάρχει η ένδειξη για την πρόοδο ελέγχου, ενώ η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με την ένδειξη του ποσοστού ταυτοποίησης των  πηγών.  

 

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες χρήσης για ακαδημαΙκούς  turnitin instructor

Οδηγίες χρήσης για φοιτητές student guide    

Οδηγίες για ακαδημαϊκούς

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου Turnitin μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ερασμία Κολά

τηλ: 25002513  email: erasmia.kola@cut.ac.cy