Εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley

Το Mendeley αποτελεί ένα ελεύθερο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και κοινωνικό ερευνητικό δίκτυο. Επιτρέπει στον κάθε χρήστη-μέλος του την αποθήκευση, την οργάνωση, το διαμοιρασμό της έρευνας του, τον σχολιασμό και την ανταλλαγή της με άλλους χρήστες καθώς και την ανακάλυψη νέων επιστημονικών εργασιών.

Η τεχνολογική δυνατότητα «σύρετε και αποθέστε», γνωστή ως “drag and drop”, απλοποιεί τη διαδικασία αποθήκευσης τόσο PDF αρχείων, όσο και ηλεκτρονικών πηγών. Περιλαμβάνει πρόσθετες εφαρμογές για το Microsoft Word και το Open Office οι οποίες επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών εντός του κειμένου ενόσω αυτό γράφεται και στο τέλος του κειμένου εμφανίζει την τελική λίστα βιβλιογραφίας.

Για τη λειτουργία του απαιτείται η εγκατάσταση του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Mac, Windows και Linux. 

Παρακολουθείστε σχετικά tutorials που θα σας διευκολύνουν στη χρήση του εργαλείου.